Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

KLUBOVÁ VÝSTAVA

Domov > Novinky > KLUBOVÁ VÝSTAVA

Pod záštitou ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na KLUBOVÚ VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz klubovej výstavy 2019 a Víťaz mladých klubovej výstavy 2019”

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

25. 5. 2018 v areáli PLAUTER KÚRIA vo Veľkom Mederi

Rozhodcovia:

Jëelle Bardet (FRA) a Guenther Ehrenreich (A)

Uzávierka prihlášok: 5.5.2019 – dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZICIE.SK(.pdf) PROPOZÍCIE EN (.pdf)

online prihlasovanie tu  alebo priamo na www.clubdogshow.sk

Pozor!!! Zmena v systéme prihlasovania. Prešli sme na nový systém. Vytvorte si  svoje prihlasovacie údaje  a následne si vyrolujte  výstavu zo zoznamu výstav. Pri prihlasovaní nezabudnite zakliknúť členstvo v klube, systém Vám inak napočíta poplatky ako pre nečlenov.

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 26.5.2019

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 10.5.2019 u hlavnej poradkyne chovu Ing. Gargušovej.