Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

KLUBOVÉ AKCIE

Domov > Novinky > KLUBOVÉ AKCIE

Vážený členovia klubu a priatelia,

súčasná situácia vo svete ako aj na Slovensku ohľadom šírenia COVID 19 zasiahla aj do akcií SKŠSP a preto Vám oznamujeme, že plánovaný výstup na Sitno sa tohto roku neuskutoční. Z rovnakého dôvodu sa klubová výstava a bonitácia odkladajú na neurčito. Náhradný termín konania Vám oznámime, akonáhle budú povolené organizované podujatia.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie a príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov.