Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Ocenenia SKJ

Domov > Novinky > Ocenenia SKJ

Pri príležitosti 20. výročia založenia SKJ boli ocenení kynológovia za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj kynológie.

Aj z radov členov SKŠSP sa môžeme pochváliť dvomi ocenenými: Ing. Terézia Gargušová získala striebornú medailu a Ing. Jana Štefancová medailu bronzovú. 

Obom oceneným patrí naša úprimná gratulácia a vďaka za ich prácu.

Výbor SKŠSP