Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

OZNAM K BONITÁCII DŇA 11.9.2022

Domov > Novinky > OZNAM K BONITÁCII DŇA 11.9.2022

Uzávierka prihlášok na bonitáciu, ktorá sa uskutoční nasledujúci deň po klubovej výstave, je 28.8.2022.

Bonitácia sa uskutoční v priestoroch Plauter kúrie vo Veľkom Mederi. Prosím, postupujte podľa pokynov na klubovej webstránke v časti CHOV a následne Bonitácia. Prihlášky zasielajte hlavnej poradkyni chovu, Ing. Terézii Gargušovej.