Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

OZNAM ÚKK

Domov > Novinky > OZNAM ÚKK

Vážení priatelia,

v poslednom období sa objavujú importované jedince u ktorých majitelia, ktorí majú uznaný registrovaný názov chovu, požadujú aby bol tento názov uvedený v mene importovaného jedinca.

Prosíme upozornite svojich členov na znenie Vykonávacíeho predpisu FCI v ktorom je uvedené, že psy nemôžu mať v ich registrovanom mene, či už pred alebo za, názov iného registrovaného názvu chovu (chovateľskej stanice) ako toho, ktorý patrí ich chovateľovi. Za chovateľa sa považuje majiteľ suky v čase narodenia šteniat.

Na základe uvedeného dajte vedieť vašim členom, budúcim majiteľom, aby nepožadovali od chovateľov pomenovať šteňatá menami, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedeným znením Vykonávacieho predpisu.

Vykonávací predpis FCI v celom znení môžete nájsť na www.skj.sk/documents/Vykonavaci_predpis_FCI.pdf