Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

OZNAM ÚKK

Domov > Novinky > OZNAM ÚKK

Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená.

Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej,

e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

Ďakujeme za porozumenie.