Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PES ROKA 2020

Domov > Novinky > PES ROKA 2020

Kvôli negatívnej epidemiologickej situácii, ktorá trvala prakticky počas celého minulého roka, sa výbor klubu rozhodol, že tento rok výnimočne nie je nutnou podmienkou pre zaradenie do súťaže, účasť na výstave organizovanej klubom (KV a ŠV).