Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

POZOR

Domov > Novinky > POZOR

Uzávierka prihlášok na Klubovú výstavu SKŠSP vo Veľkom Mederi už vypršala dňa 5.5.2015.

Zábudlivci sa ešte môžu prihlásiť po termíne uzávierky najneskôr do 8.5.2015 (vrátane) len elektronicky s príplatkom 5 eur podľa propozícií. 

 Zároveň upozorňujeme zahraničných členov klubu, že ak chcú využiť znížené výstavné poplatky členov musia mať členské zaplatené do termínu uzávierky v zmysle stanov!!!