Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Pozvánka

Domov > Novinky > Pozvánka

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na „Výcvikový tábor SKŠSP“, ktorý sa tento rok bude konať v prekrásnom prostredí Oravy. 
Tu nájdete prihlášku na tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 28.8. – 02. 9. 2012. Vyplnenú prihlášku zasielajte emailom na : skwebskssp@gmail.com

Výcvik bude ako už tradične prebiehať každý deň pod vedením dobrovoľníkov z radov našich členov. Nezabudnite si zabezpečiť ubytovanie !!Účastníci tábora si hradia len ubytovanie a stravu – výcvik nie je spoplatnený.