Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Posledné voľné izby

Domov > Novinky > Posledné voľné izby

Upozorňujeme členov klubu, ktorí majú záujem o ubytovanie počas výcvikového tábora v hoteli Vršky, aby si ho objednali čím skôr.

Kontakt: pani Polonyová, telefón 0915 810 695, hotelvrsky@centrum.sk