Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Pozvánka na členskú schôdzu

Domov > Novinky > Pozvánka na členskú schôdzu

Srdečne pozývame všetkých členov a priaznivcov švajčiarskych salašníckych psov na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

dňa 20.8.2023 o 14:00 hod. v priestoroch Hotela Vŕšky, Závadka nad Hronom, okr. Brezno (miesto výcvikového tábora klubu).

Program schôdze

  1. Otvorenie schôdze 
  2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze, návrh na zapisovateľa
  3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 19.11.2022
  4. Správa o činnosti klubu za rok 2022
  5. Správa o hospodárení za rok 2022
  6. Návrh rozpočtu na rok 2024
  7. Diskusia, voľné návrhy
  8. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze 
  9. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.