Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PRIHLÁŠKA DO VÝCVIKOVÉHO TÁBORA

Domov > Novinky > PRIHLÁŠKA DO VÝCVIKOVÉHO TÁBORA

Milí účastníci výcvikového tábora,

pre skvalitnenie priebehu výcvikového tábora prosíme účastníkov aj o vyplnenie prihlášky do tábora a jej zaslanie na email skwebskssp@gmail.com, nielen rezerváciu ubytovania. Zisťujeme, že rezervácií na ubytovanie pribúda, avšak nie všetci zaslali aj prihlášku do výcvikového tábora.

Prihláška je dôležitá pre organizátorov tábora, aby vedeli zabezpečiť v dostatočnom predstihu:
– potrebný počet výcvikárov
– záverečné súťaže, počet cien pre účastníkov, vhodné ceny pre určité vekové kategórie detí a pod.