Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PROF. LEDECKÝ – ZMENA ADRESY

Domov > Novinky > PROF. LEDECKÝ – ZMENA ADRESY

V prípade, že máte záujem o vyhodnotenie RTG prof. Ledeckým, je potrebné RTG snímky zaslať na novú adresu:

Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc
044 42 Košické Oľšany 262
Orthopet-LED
tel.: 0915 / 984 574
email: vlldck@gmail.com