Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Prosba o včasné vystavenie krycieho listu

Domov > Novinky > Prosba o včasné vystavenie krycieho listu

Prosíme záujemcov o vystavenie krycieho listu o jeho včasné zaslanie príslušnej poradkyni chovu. Áno, vieme, že háranie sučky nás veľa krát prekvapí, ale prípravu podkladov pre vystavenie krycieho listu nenechávajme na poslednú chvíľu. Pošta pracuje väčšinou presne, ale nie tak rýchlo ako si to predstavujeme.  A aj naše poradkyne chovu majú svoje limity. 

Aby zbytočne nedochádzalo k nervozite a aby poradkyne všetko načas zvládli.

Ďakujeme.