Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

RESUMÉ Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE 2022

Domov > Novinky > RESUMÉ Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE 2022

Z uznesení výročnej členskej schôdze zo dňa 19.11.2022 vyberáme:

– bolo schválené navýšenie niektorých zápisných, chovateľských a výstavných poplatkov
– bol schválený rozpočet na tvorbu novej webovej stránky klubu
– MVDr. Martin Hrčka bol schválený ako jediný vyhodnocovateľ ektopického uretra na Slovensku
– bol upravený maximálny počet vrhov chovnej sučky za svoj život a povinná reprodukčná prestávka v Chovateľskom poriadku   

Bližšie informácie sú uverejnené v Zápisnici z členskej schôdze zo dňa 19.11.2022 v časti Zápisnice.