Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Skríning genetických ochorení

Domov > Novinky > Skríning genetických ochorení

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov v rámci plošného skríningu genetických ochorení ponúka chovateľom priamo v areáli výstavy možnosť krvného vyšetrenia troch najčastejšie sa vyskytujúcich geneticky podmienených ochorení švajčiarskych salašníckych psov : Von-Willebrandova choroba (vWD), Degeneratívna myelopatia (DM) a Progresívna retinálna atrofia(PRA). Zároveň pre členov klubu a prihlásených vystavovateľov máme pripravené prekvapenie vo forme finančného príspevku na tieto vyšetrenia – viac v propozíciách na výstavu.