Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Súťaž PES ROKA 2012

Domov > Novinky > Súťaž PES ROKA 2012

Ospravedlňujeme sa za stiahnutie výsledkov súťaže PES ROKA 2012 z webu, ale nakoľko klub riešil reklamáciu týkajúcu sa sekcie zahraniční členovia – mladý pes roka, boli sme nútení výsledky v tejto sekcii prehodnotiť.

Prinášame opravené
– výsledky súťaže otvárať vo word

– na vedomie členskej základni dávame týmto spôsobom aj vybavenie reklamácie – otvárať vo word.