Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Tlačivo na posúdenie RTG

Domov > Novinky > Tlačivo na posúdenie RTG

Vážení členovia

do sekcie tlačivá na stiahnutie bolo pridané nové tlačivo – žiadosť na posúdenie rtg.

Ak plánujete vyšetrenie RTG,  dajte si potvrdiť toto nové tlačivo!!!

Výbor SKŠSP