Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Únia kynologických klubov

Domov > Novinky > Únia kynologických klubov

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli doposiaľ zastrešené priamo pod SKJ.

Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu:

Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava

Všetky informácie a zoznam klubov nájdete na webovej stránke ÚKK: www.unkk.sk Kontakty: tel: 02 / 64282691 0948 220 924 begin_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ 0948 220 924, e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha) unkk@unkk.sk (agenda klubov)