Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Upozornenie!

Domov > Novinky > Upozornenie!

V sekcii CHS a majitelia bol upravený zoznam členov (s doplnenými členskými číslami ktorými je potrebné sa identifikovať pri platbách ) ktorí zatiaľ zaplatili členské príspevky na rok 2012. Upozorňujeme tých členov, ktorí doposiaľ nezaplatili členský príspevok, že tak treba urobiť najneskôr do konca mesiaca marca 2012 na nové číslo účtu : 2921861031/1100 – Tatra banka.IBAN: SK 19 1100 0000 0029 2186 1031 SWIFT/BIC: TATRSKBX. Starý účet v Poštovej banke bol zrušený!!

Nezabudnite, že podľa Stanov SKŠSP členské príspevky na nasledovný rok treba uhradiť do 31.12. Po 1.1. vzrastá suma o 10,- eur! Pokiaľ je to len trochu možné, chceme Vás poprosiť využívať formu platby z účtu na účet, nakoľko pri párovaní poštových poukážok vznikajú problémy. Ďakujeme.