Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

UZÁVIERKA BONITÁCIE JE 15. 9. 2017

Domov > Novinky > UZÁVIERKA BONITÁCIE JE 15. 9. 2017

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte u hlavnej poradkyne chovu Ing. Terézie Gargušovej. Uzávierka prihlášok je 15.9.2017