Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

VYCHÁDZKY SO PSAMI

Domov > Novinky > VYCHÁDZKY SO PSAMI

Milí členovia klubu,

máme záujem usporiadať vychádzky so psami a následným posedením a besedou o chovateľských problémoch. Prosíme vás o zaslanie návrhov na zaujímavé prechádzky v prírode, aj regionálneho charakteru. Kontaktujte nás na našej FB stránke https://www.facebook.com/KlubSvajciar/,  alebo na skwebskssp@gmail.com.