Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výcvikový tábor 2014

Domov > Novinky > Výcvikový tábor 2014

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na „Výcvikový tábor SKŠSP“, ktorý sa tento rok bude konať v prekrásnom prostredí Oravy.

Tu nájdete prihlášku na tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.8. – 31. 8. 2014. Vyplnenú prihlášku zasielajte emailom na : skwebskssp@gmail.com

Výcvik bude ako už tradične prebiehať každý deň pod vedením dobrovoľníkov z radov našich členov. Nezabudnite si zabezpečiť ubytovanie !! Účastníci tábora si hradia len ubytovanie a stravu – výcvik nie je spoplatnený.