Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výcvikový tábor SKŠSP

Domov > Novinky > Výcvikový tábor SKŠSP

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na „Výcvikový tábor SKŠSP“, ktorý sa tento rok bude konať v prekrásnom prostredí Rajeckej Lesnej v dňoch 23.-30.8.2013.
Tu nájdete prihlášku na tábor (otvárať vo WORD).
Vyplnenú prihlášku zasielajte emailom na : skwebskssp@gmail.com.
Výcvik bude ako už tradične prebiehať každý deň pod vedením dobrovoľníkov z radov našich členov.

Nezabudnite si zabezpečiť ubytovanie a stravu na Chate Žiar – viac v prihláške !!

Účastníci tábora si hradia len ubytovanie a stravu – výcvik nie je spoplatnený.