Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

VÝSTAVY ZRUŠENÉ

Domov > Novinky > VÝSTAVY ZRUŠENÉ

Vážení vystavovatelia,

pretože od 1.10.2020 je zákaz usporiadania hromadných podujatí, medzi ktoré patrí aj naša výstava, tieto dve výstavy (t.j. špeciálna výstava v deň 2.10. a klubová výstava v deň 3.10.) sa v plánovanom termíne neuskutočnia.

Nerušíme ich.

Po uvoľnení opatrení obe výstavy usporiadame v náhradnom termíne v roku 2020.

Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov výstavy v náhradnom termíne neuskutočnili, výstavné poplatky Vám vrátime v plnej výške.

Vedenie SKŠSP