Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výzva

Domov > Novinky > Výzva

Potrebujeme spracovať informácie, ktoré budú v knihe uvedené v časti „Šampióni“

Táto časť knihy bude venovaná všetkým BSP, ktorí získali titul národného šampióna (hociktorej FCI krajiny) v rokoch 2011, 2012 a 2013. Šampióni budú uvedení s menom, titulom, fotografiou a trojgeneračným rodokmeňom. Traja šampióni na jednej strane knihy.

Od vás, ako majiteľov takýchto psov, potrebujeme aby ste v čo najkratšom čase poslali údaje o vašom psovi. Potrebujeme kvalitnú fotografiu, kópiu pp a kópiu diplomu šampióna. Fotografia musí byť vysoko kvalitná, ak nebude, žiaľ pes nemôže byť súčasťou prezentácie. Do mailu uveďte nasledovné informácie v požadovanom tvare, aby sa dali rýchlejšie spracovať.

meno psa

Foto, ak ide o copyright tak treba uviesť aj meno fotografa

# tituly, ktoré získal skoršie

# tituly, ktoré získal v rokoch 2011 až 2013 (uveďte rok)

# číslo zápisu v tvare SPKP …..

# Dátum narodenia v tvare dd-mm-rr

# (D) ak ide psa alebo (B) ak ide o suku

# meno chovateľa

# meno majiteľa

# otec psa

# matka psa

# otec otca psa

# mama otca psa

# otec matky psa

# mama matky psa

# prarodičia 1-8 oddelení znakom #

Všetko treba oddeliť znakom #. Veľké písmená môžu byť len na začiatku slova.

U predkov v rodokmeni sa neuvádzajú žiadne tituly, len šampionát sa uvedie písmenom Ch pred meno (bez bodky za Ch).

Bohužiaľ týmto spôsobom sa nemôžu prezentovať junior a veterán šampióni, pretože priestor na takúto prezentáciu je obmedzený. Ale môžeme ich uviesť v časti venovanej klubu v zozname spolu s chovateľom, majiteľom a titulom, rodičmi psa a fotografiou. Preto nám posielajte údaje aj o Junior a Veterán šampiónoch z roku 2011, 2012 a 2013 s fotografiou,  v tvare

Meno psa

Chovateľ

Majiteľ

Titul + rok

Otec psa + matka psa

Kniha po vydaní bude k dispozícii aj u nás na Slovensku. Cena knihy bude 49,50 € v období zavádzania, po zverejnení bude cena vyššia 62,50€ Platba za vopred objednané knihy by mali byť prijaté BBpressom najneskôr dva týždne pred jej vydaním. Bližšie informácie si môžete nájsť na www.bbpress.nl

Inzercia

Chovatelia a majitelia bernských salašníckych psov majú možnosť inzercie v knihe. Jedna strana formátu A4, farebná je 325,- €, ½ A4 farebná je 200,-€. Čiernobiela inzercia je v cene 1A4 za 250,-€ a ½ A4 za 150,-€

Technické požiadavky:

Text zhotovte vo Worde (.doc) alebo Rich text format (.rtf), použite obyčajný text, bez zvýrazňovania či podčiarkovania.

Fotografia musí mať veľkosť minimálne 1MB, rozlíšenie 300 dpi, musia to byť skutočne kvalitné fotografie, s možnosťou použitia na 1 alebo ½ strany, ideálna veľkosť je 2MB a viac. Menej kvalitné alebo „upravované“ alebo „vylepšené“ fotografie budú vylúčené. Uprednostnené budú fotografie s veľkou veľkosťou, v tvare ako vyšli z fotoaparátu. Fotografie pošlite v prílohe v tvare JPEG

Vaše údaje a fotografie pošlite mailom do 05.09.2014 na adresu gargusova@stonline.sk

Fotografie označte menom psa.

Ďakujeme vám za spoluprácu.

Ing.Terézia Gargušová – hlavný poradca chovu SKŠSP