Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Club Committee and Bodies

Home > Club Committee and Bodies

Club Committee and Bodies

Chairman

Križan Tibor, Ing.
Fučíkova 1554/2
932 01 Veľký Meder

Secretary

Liptaj Kašt’áková Naďa, Mgr.
Bratislavská 47
917 02 Trnava

Members

Nosko Vladimír, Ing.
Sielnica 325
962 31 Sliač

Hajduk Pavol, RNDr.
Seniakovce 54
082 03 Lemešany

Vargová Drahomíra, Mgr.
Kodályova 13
949 01 Nitra

Major Jaroslav, Ing.
School 5
951 48 Jarok

jaro04@zoznam.sk
0903 056 818

Breeding consultants

Principal Adviser

Gargušová Terézia, Ing.
Sulovska 107
049 22 Gemerská Poloma

t.gargusova@gmail.com
058/7947 213, 0905 834 442

Advisor

Ondrejovičová Ivana, Mgr.
School 48
972 51 Handlová

Revision Commission

Club Reviewer

Barčák Alexander, Ing.
Melčice 224
913 05 Melčice Lieskové

barcakal@gmail.com
0904 198 646

Website

Webmaster

Liptaj Martin, Mgr.
Bratislavská 47
917 02 Trnava