Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

OZNÁMENIE K BONITÁCII DŇA 19.11.2022

Domov > Novinky > OZNÁMENIE K BONITÁCII DŇA 19.11.2022

Uzávierka prihlášok na bonitáciu je 5.11.2022.

Bonitácia sa uskutoční na Zbojskej Chate dňa 19.11.2022 o 16:00. Prosím, postupujte podľa pokynov na klubovej webstránke v časti CHOV a následne Bonitácia. Prihlášky zasielajte hlavnej poradkyni chovu, Ing. Terézii Gargušovej.