Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Podmienky účasti na bonitácii

Domov > Podmienky účasti na bonitácii
  • Platný preukaz o pôvode vydaný v súlade s predpismi FCI a SKJ.
  • V deň bonitácie dosiahnutý minimálny vek 18 mesiacov pre psa a 15 mesiacov pre suku.
  • Miesto a dátum bonitácie určuje výbor SKŠSP. V prípade, že pes má splnené všetky podmienky pre chovnosť okrem veku, môže sa bonitácie zúčastniť aj skôr s tým, že chovnosť nadobudne až dňom dovŕšenia požadovaného veku.
  • Absolvovanie RTG vyšetrenia na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov. Pre plemeno BSP a VŠSP sa vyžaduje aj vyšetrenie na OCD
  • pre plemeno ESP je povinné genetické vyšetrenie PRA.
  • pre plemeno ESP je povinné vyšetrenie na ektopický ureter -tento typ vyhodnotenia je platný v prípade vyšetrenia na Veterinárnej univerzite vo Viedni s vyhodnotením na Veterinárnej univerzite v Zurichu. Ak je vyšetrenie absolvované na Slovensku, kde sa uvádza výsledok v tvare Pozitívny, alebo Negatívny, do chovu sa zaradí len jedinec s výsledkom Negatívny. Ak je jedinec vyhodnotený ako Pozitívny, konečné rozhodnutie o zaradení do chovu bude stanovené vyšetrením na Veterinárnej univerzite vo VIedni, inak jedinec s výsledkom Pozitívny nebude uchovnený. 
    Aktualizácia dňa 19.11.2022 – momentálne je možné vyšetrenie ektopického uretra iba na Slovensku. Jediný vyhodnocovateľ ektopického uretra na Slovensku u plemena ESP je členskou schôdzou schválený MVDr. Martin Hrčka z pracoviska Zvieracia klinika Pašek s.r.o., Orešianska 8881/1A, 917 01 Trnava, tel.: 0911 825 148
  • absolvovanie dvoch povinných výstav. Výstavy musia byť pod záštitou FCI so zadávaním CAC, z toho     jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna (môže byť aj bez zadávania CAJC a CAC), usporiadaná SKŠSP, absolvovaná v triede mladých, strednej,  otvorenej, pracovnej, alebo šampiónov. Aspoň jedna z povinných výstav musí byť vo veku nad 15 mesiacov.  Triedy mladšieho dorastu, dorastu a mimo konkurencie sa do bonitácie nepočítajú.
  • Jedinec musí byť v majetku člena SKŠSP, v opačnom prípade ak je majiteľom psa nečlen klubu, musí byť ešte pred zaslaním prihlášky uzavretá zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov SKŠSP.

 Aktualizované k 19.11.2022