Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PES ROKA 2017

Domov > Novinky > PES ROKA 2017

Podmienky účasti a prihlášky do súťaže nájdete v sekcii PES ROKA.
Vyplnené prihlášky do tejto súťaže spolu s fotokópiu preukazu o pôvode, fotokópiou posudkov z výstav, prípadne s fotokópiou časti výstavného kalendára  zasielajte elektronicky v termíne do 7.1.2018 na adresu skwebskssp@gmail.com