Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Pes roka – podmienky

Domov > Pes roka – podmienky

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov každoročne vyhotovuje rebríček výstavne najúspešnejších jedincov v majetku člena klubu. Vyhodnocuje sa každé plemeno zvlášť pre domácich /PES ROKA SKŠSP/ a zahraničných vystavovateľov /NAJÚSPEŠNEJŠÍ PES ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP/ podľa nasledovného poriadku.

Podmienky účasti:

  1. Súťaž sa vyhlasuje každý kalendárny rok.
  2. Zúčastniť sa jej môžu všetci členovia SKŠSP.
  3. Jeden člen SKŠSP môže prihlásiť ľubovoľný počet psov.
  4. Prihlásení psi musia byť v majetku člena SKŠSP.
  5. Psi v spolumajiteľstve musia byť v trvalej držbe člena SKŠSP.
  6. Majiteľ uvedie do vyplnenej prihlášky najviac 10 absolvovaných výstav, podľa svojho uváženia a podľa možnosti s čo najlepším ohodnotením.
  7. Aby bol pes zaradený do súťaže musí v danom roku absolvovať aspoň jednu klubom poriadanú výstavu.Jedinec môže byť prihlásený aj do viacerých kategórii, ak spĺňa požadované podmienky.
  8. V bodovom ohodnotení umiestnenia sa berie do úvahy aj počet prihlásených psov v triede. Preto je nutné k priloženým posudkom pripojiť aj kópiu katalógu. V prípade nedoloženia počtu psov v triede sa bude počítať podľa  základnej schémy. Za každého prihláseného psa v katalógu v počte nad štyri sa prvým štyrom v poradí pripočítava rozdiel medzi počtom prihlásených v triede a základným počtom (štyria).
  9. V prípade rovnosti bodov rozhoduje poradie na klubom poriadanej výstave.
  10. Termín uzávierky na prihlášku je do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka, na ktorý je súťaž vyhlásená.

Vyhodnocuje sa každé plemeno zvlášť v týchto kategóriach:    

MLADŠÍ DORAST ROKA SKŠSP / NAJÚSPEŠNEJŠÍ MLADŠÍ DORAST ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP

– táto kategória je spoločná pre obe pohlavia, do úvahy sa berú len výsledky z triedy mladší dorast z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov,  poriadaných pod záštitou FCI.

DORAST ROKA SKŠSP / NAJÚSPEŠNEJŠÍ DORAST ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP

– táto kategória je spoločná pre obe pohlavia,  do úvahy sa berú len výsledky z triedy dorastu, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov,  poriadaných pod záštitou FCI.

MLADÝ PES ROKA SKŠSP / NAJÚSPEŠNEJŠÍ MLADÝ PES ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP

MLADÁ SUKA ROKA SKŠSP / NAJÚSPEŠNEJŠIA MLADÁ SUKA ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP

– v týchto kategóriách sa berú do úvahy len výsledky z triedy mladých, z domácich a zahraničných výstav všetkých  stupňov,  poriadaných pod záštitou FCI.

PES ROKA SKŠSP / NAJÚSPEŠNEJŠÍ PES ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP

SUKA ROKA SKŠSP / NAJÚSPEŠNEJŠIA SUKA ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP

– v týchto kategóriách sa berú do úvahy výsledky z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov a šampiónov (prípadne aj mimo konkurencie), z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.

VETERÁN ROKA SKŠSP/ NAJÚSPEŠNEJŠÍ VETERÁN ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKŠSP

– táto kategória je spoločná pre obe pohlavia,  do úvahy sa berú len výsledky z triedy veteránov, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.


Bodovacia tabuľka:

V1, VN1, BIS 1, BOG 110 b
V2, VN2 ,BIS 2, BOG 29 b
V3, VN3, BIS 3, BOG 38 b
V4, VN4, BIS 4, BOG 47 b
V, VN6 b
VD, N5 b
BOB+ 10 b
CAJC,CAC, CACIB, BOS+ 5 b
R-CACIB, R-CAC+ 3 b
EV, EVM, SV, SVM, iné tituly získané s CACIB+ 3 b
KV, KVM, NV, NVM, VŠV, VŠVM, Oblastný víťaz+ 3 b
Najkrajší veterán, Najkrajší mladší dorast, Najkrajší dorast+ 5 b

Prihláška do súťaže tu.

Prihlášky do súťaže posielajte na emailovú adresu: skwebskssp@gmail.com