Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PES ROKA/NAJÚSPEŠNEJŠÍ PES ZAHRANIČNÉHO ČLENA

Domov > Novinky > PES ROKA/NAJÚSPEŠNEJŠÍ PES ZAHRANIČNÉHO ČLENA

Do 31.12. 2013 môžete posielať prihlášky do súťaže PES ROKA/NAJÚSPEŠNEJŠÍ PES ZAHRANIČNÉHO ČLENA (prečítajte si nové pravidlá schválené na členskej schôdzi dňa 12. 10. 2013). 

Prihlášky aj s prílohami posielajte na adresu:Adriana Jergušová, MALOBIELSKA 29, VEĽKÝ BIEL 900 24, alebo elektronicky na e-mail adida847@gmail.com.