Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Hušťak Ján

Contact Information

Breeding station
Z Cvanovho dvora
Address
Sadova 576/2, 067 61, Stakčín, SK
Telephone number

Dogs in breeding

Gender: suka
Breed: BSP
Gender: suka
Breed: BSP
Gender: pes
Breed: BSP

Dogs out of breeding

Gender: suka
Breed: BSP
Gender: suka
Breed: BSP
Gender: suka
Breed: BSP
Gender: pes
Breed: BSP

Litter of dogs

2023-01-19
Puppies: 4 dogs / 3 females
Breed: BSP
2023-01-19
Puppies: 4 dogs / 3 females
Breed: BSP
2022-02-06
Puppies: 6 dogs / 2 females
Breed: BSP
2017-12-05
Puppies: 4 dogs / 1 females
Breed: BSP
2017-03-09
Puppies: 2 dogs / 3 females
Breed: BSP
2012-12-29
Puppies: 4 dogs / 2 females
Breed: BSP
2011-10-22
Puppies: 4 dogs / 4 females
Breed: BSP
2008-11-28
Female: AMY Luxesse
Puppies: 2 dogs / 3 females
Breed: BSP
2007-09-28
Female: AMY Luxesse
Puppies: 2 dogs / 7 females
Breed: BSP