Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PHYLLIS DARLEY From Swiss Star

Home > PHYLLIS DARLEY From Swiss Star
Breed / variety
VSSP
Gender
suka
Breeder
Neznámy
Owner
Unknown
HD
A
OCD
neg.