Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

NOVÉ KLUBOVÉ PREDPISY

Domov > Novinky > NOVÉ KLUBOVÉ PREDPISY

Upozorňujeme členov klubu na nové klubové predpisy, prijaté na členskej schôdzi dňa 30.9.2017 v Chvojnici. Boli prijaté nové formy členstva (riadne, asociované a čestné), disciplinárna komisia sa nahradila výborom klubu a funkčné obdobie výboru sa predlžilo na 4 roky (viď „Stanovy“), bol prijatý nový „Chovateľský poriadok“, nový „Bonitačný poriadok“ a už sme Vás informovali o Zápisnom a poplatkovom poriadku“. Boli upresnené „Podmienky pre klubové šampionáty“.