Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Podmienky udelenia šampionátov

Domov > Podmienky udelenia šampionátov

PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE KLUBOVÝCH TITULOV

  • Klubový šampión mladých

Tento titul môže získať pes alebo suka plemena appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes v majetku člena Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov pri splnení nasledovných podmienok: 

– zisk titulu Slovenský šampión krásy mladých a mať 1 CAJC získaný na klubovej alebo špeciálnej výstave SKŠSP (môže byť zarátaný v Slovenskom šampionáte krásy mladých)

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión mladých

  • Klubový šampión

 Tento titul môže získať pes alebo suka plemena appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes v majetku člena Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov pri splnení nasledovných podmienok: 

– zisk troch CAC na výstavách poriadaných SKŠSP (klubová alebo špeciálna výstava),

– zisk titulu „Klubový víťaz “ na klubovej výstave alebo zisk titulu „Víťaz špeciálnej výstavy “ na  špeciálnej výstave“

Titul klubový šampión neoprávňuje vystavovať psa v triede šampiónov.

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión

  • Klubový veterán šampión

Tento titul môže získať pes alebo suka plemena appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes v majetku člena Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov pri splnení nasledovných podmienok:

– zisk troch Výborný 1 na výstavách poriadaných v SR, z toho jeden Výborný 1 musí byť získaný na klubovej alebo špeciálnej výstave SKŠSP.

Titul klubový veterán šampión neoprávňuje vystavovať psa v triede šampiónov.

Po splnení uvedených podmienok, zašle majiteľ psa žiadosť na priznanie titulu spolu s fotokópiou PP a posudkov z uvedených výstav na adresu prezidenta SKŠSP.

Žiadosť na priznanie titulu Klubový veterán šampión