Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výsledky bonitácií

Domov > Výsledky bonitácií

Klub usporadúva bonitácie dvakrát do roka. Spravidla je to vždy na druhý deň po klubovej či špeciálnej výstave. O jej presnom termíne a mieste konania sú členovia klubu informovaní prostredníctvom spravodaja. Hlavný poradca chovu na požiadanie zašle prihlášku na bonitáciu. Poplatok za bonitáciu činí 20 eur u člena klubu a 30 eur u nečlena klubu. Vyplnenú prihlášku spolu s obojstrannou fotokópiu PP psa, kópiou vyhodnotenia na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov, a kópiou dokladu o uhradení bonitačného poplatku, treba zaslať späť hlavnému poradcovi chovu.

Záujemcovia o bonitáciu si môžu prihlášku vyžiadať u pani Ing. Terézie Gargušovej prostredníctvom emailu t.gargusova@gmail.com, kde dostanú bližšie informácie.

Bonitácia – Veľký Meder 2023 – september
Bonitácia – Veľký Meder 2023 – máj
Bonitácia – Pohronská Polhora 2022 – november
Bonitácia – Veľký Meder 2022 – september
Bonitácia – Veľký Meder 2022 – máj
Bonitácia – Veľký Meder 2021 – október
Bonitácia – Veľký Meder 2021 – september
Bonitácia – Veľký Meder 2021 – máj
Bonitácia – Chvojnica 2020
Bonitácia – Veľký Meder 2020
Bonitácia – Chvojnica 2019
Bonitácia – Belá Dulice 2019
Bonitácia – Veľký Meder 2019
Bonitácia – Chvojnica 2018
Bonitácia – Belá Dulice 2018
Bonitácia – Veľký Meder 2018
Bonitácia – Chvojnica 2017
Bonitácia – Krpáčovo 2017
Bonitácia – Veľký Meder 2017
Bonitácia – Chvojnica 2016
Bonitácia – Krpáčovo 2016
Bonitácia – Veľký Meder 2016
Bonitácia – Chvojnica 2015 – október
Bonitácia – Chvojnica 2015 – august
Bonitácia – Veľký Meder 2015
Bonitácia – Piatrová 2014
Bonitácia – Veľký Meder 2014 – máj
Bonitácia – Veľký Meder 2014 – marec
Bonitácia – Martin-Vrútky 2013
Bonitácia – Veľký Meder 2013
Bonitácia – Varín 2012
Bonitácia – Kamenný mlyn 2012