Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Najaktívnejší chovateľ – podmienky

Domov > Najaktívnejší chovateľ – podmienky

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov každoročne zostavuje rebríček najaktívnejších chovateľov, členov ŠKŠSP. Hodnotí sa aktivita chovateľa v rámci Slovenska smerom k majiteľom jeho odchovov.

  • Rebríček sa zostavuje na každý kalendárny rok, body sa počítajú za obobie od 1.1. do 31.12.. Súťaž na základe údajov prístupných klubu vyhodnocuje výbor SKŠSP.
  • Do rebríčka sú zaradení chovatelia /vlastníci chovateľskej stanice/, ktorí sú členmi SKŠSP a odchovávajú vrhy podľa chovateľských podmienok SKŠSP a ÚKK.
  • Vecné ceny pre úspešných chovateľov sa zakúpia z prostriedkov klubu v hodnote – za každý pridelený bod 0,50 eur.

Bodovacia tabuľka:

A. za prihláseného jedinca z chov. stanice na výstave konanej na Slovensku
     (výstavy minimálne so zadávaním CAC SR)
+ 1 bod
B. za prihlásenie jedinca z chovateľskej stanice na klubovej alebo špeciálnej výstave
     SKŠSP
+ 5 bodov
C. za účasť jedinca z chovateľskej stanice na bonitácii v SKŠSP+ 10 bodov
D. za vyhodnotenie jedinca z chovateľskej stanice na dyspláziu    
     určujúci je dátum vyhodnotenia
+ 5 bodov
E. za účasť jedinca z chovateľskej stanice na klubovom tábore SKŠSP+ 5 bodov
F. za získanie nového člena klubu (majiteľa psa, pochádzajúceho z  chovateľskej stanice)
     
určujúci je dátum dátum odoslania prihlášky do klubu                                                                 
+ 5 bodov