Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výstavný manuál

Domov > Výstavný manuál

Ste nováčikom v oblasti výstav?

Radi by ste si to vyskúšali?

Neviete ako na to?

Je to jednoduché. Vyplňte prihlášku  na Vami vybratú výstavu. U švajčiarskych salašníckych plemien sa poriadajú klubové a špeciálne výstavy, kde sa môžete stretnúť práve s týmito plemenami.
Prihlášku spoločne s kópiou preukazu pôvodu psíka a kópiou dokladu o úhrade /číslo účtu nájdete v propozíciách na výstavu/ pošlete na adresu uvedenú v propozíciách na výstavu.

V prípade, že nemáte záujem psíka vystaviť, výstavu môžete navštíviť aj ako divák.

Zopár rád a tipov v prípade výstavnej premiéry:

 • v prvom rade ste majiteľom psíka/sučky s preukazom pôvodu /PP/
 • vyplníte prihlášku a zašlete potrebné doklady na adresu uvedenú v prihláške
 • kópia PP psa, kópia dokladu  o úhrade

V prihláške vyplníte potrebné údaje a zvolíte triedu v ktorej budete psa vystavovať podľa jeho veku

trieda šteniatok: od 3 – 6 mesiacov
trieda dorastu: od 6 – 9 mesiacov
trieda mladých: od 9 – 18 mesiacov
trieda stredná: od 15 – 24 mesiacov
trieda otvorená: od 15 mesiacov
trieda pracovná: od 15 mesiacov – podmienkou je zložená skúška z výkonu
trieda šampiónov: od 15 mesiacov – podmienkou je získaný titul šampióna krásy /okrem zisku JCH –
                                                     junior šampióna/
trieda čestná: od 15 mesiacov
trieda veteránov: od 8 rokov

1. Tréning

S prípravou na súťaž vo výstavnom kruhu je potrebné začať už v ranom veku psa.
Vzhľadom na to, že váš pes sa má neskôr v kruhu predvádzať s radosťou, musíte dbať na to, aby ho bavil aj predchádzajúci tréning.

Tréning by sa mal podobať skôr na hru a v žiadnom prípade psa nesmie neúmerne zaťažovať. Trénujte len tak dlho, pokým pes javí o tréning záujem a uvedomte si, že tento čas môže byť v jednotlivých dňoch rôzny /pri šteniatkach 10-15 minút formou hry, postupom času je možné pridať pár minút naviac/. Trénovať je vhodné v rušnom prostredí, ktoré simuluje podmienky výstavy.
V dospelosti postačia príležitostné cvičenia na osvieženie pamäti.

Vhodné je psa prihlásiť na výstavu v mladšom veku a vyskúšať si vystavovanie v triede šteniat, alebo  dorastu, ktorá je určená pre psy vo veku od 3-6, alebo 6-9 mesiacov.
Tu ešte nejde o veľa, takže sa ponúka ideálna možnosť vyskúšať si, či ste so svojím psom dostatočne trénovali.

Ďalšou dôležitou súčasťou prípravy je aj návyk na úpravu srsti. Pes na výstavu má ísť čistý a upravený. Kúpanie je na rozhodnutí majiteľa, neodporúčame však kúpanie tesne pred výstavou. Šteniatka navykáme od mala na jemné česanie – hladkanie, nakoľko šteňacia srsť nevyžaduje toľkú úpravu ako vyzretá srsť dospelého psa.
U dospelého psa zohľadňujeme momentálnu kondíciu srsti, u sučiek môže háranie spôsobiť zlú kondíciu a stratu srsti. U krátkosrstých švajčiarskych plemien je úprava  jednoduchá, u dlhosrstých vyžaduje dôkladné vyčesanie a jemnú korekciu zastrihnutia labiek do guľatého tvaru.

2. Zaobchádzanie so psom

Nezabúdajte, že zo psa vo výstavnom kruhu by malo vyžarovať sebavedomie a sila osobnosti.
Podporujte to od začiatku tým, že budete pri každej príležitosti posilňovať jeho sebavedomie a silu osobnosti. Stále mu dávajte najavo dôveru v jeho schopnosti a nikdy nešetrite povzbudzovaním pochvalou a odmenou.

Neverili by ste, ako veľmi možno psa týmto spôsobom ovplyvniť. To všetko, samozrejme neznamená, že svojmu psovi odpustíte každú necnosť. Láskavo, pokojne, ale dôsledne mu neustále dávajte najavo, čo smie a čo nesmie. Násilie je pritom zakázané, pretože dôvera psa k vám by sa narušila a k tomu nesmie dôjsť. Veď vzájomná dôvera medzi vystavovateľom a psom je základným predpokladom úspešnej spolupráce vo výstavnom kruhu. Nežiadajte od svojho psa priveľkú podriadenosť a neobmedzujte ho v jeho činnosti väčšmi, než je nutné.

3. Postoj

Jedným z prvých cvičení, s ktorým môžete začať už od šteňaťa, je postoj. V ideálnom prípade môže chovateľ začať dokonca s nácvikom výstavného postoja, to značí s uvádzaním do pozície, ktorá sa od daného plemena požaduje v kruhu, ešte pred odovzdaním šteniat novým majiteľom.

Jednou rukou jemne šteňaťu pridržte hlavu, upravte postoj predných končatín.
Potom dajte do správneho postoja aj panvové končatiny a to najlepšie tak, že zadok psa podopriete druhou rukou medzi zadnými nohami. Nakoniec upravte postoj každej jednotlivej končatiny, až kým je správny. Podoprite hlavu a chvost do polohy požadovanej štandardom.

Ak chcete psa primäť k tomu, aby voľne stál v naučenej pozícii, musíte najprv niečím upútať jeho pozornosť.
To „niečo “ musí byť mimoriadne lákavé – inak pes to, čo si želáte, neurobí.
Pousilujte sa zistiť, na aký podnet je pes ochotný „stáť „. Vo väčšine prípadov je to chutná maškrta, ktorú však pes môže prirodzene dostávať iba pri tréningu a potom v kruhu. Môže to však byť aj malá hračka, ktorú obzvlášť obľubuje.

Pochopiteľne, aj túto vec mu môžete dať až vtedy, keď zostane dostatočne dlho v správnom postoji. Noste drobné maškrty počas tréningu vždy v tom istom vrecku. Váš pes veľmi rýchlo pochopí, že len čo sa vaša ruka bude približovať k danému vrecku, začne to preňho byť zaujímavé. Bude vás napäto sledovať – a presne tak sa má neskôr predviesť aj rozhodcovi v kruhu.

Štandardný postoj u dospelého psa – správny – predné končatiny smerujú kolmo k zemi, všetky končatiny sú v zákryte, chrbát je rovný, hlava zdvihnutá a chvost voľne

Postoj psa – nesprávny

Rozostup psov v kruhu:

Predvedenie psov v páre:

4. Zuby

Ukazovanie zubov trénujte takisto od šteňaťa. Tréning prebieha formou hry za odmenu. Zuby je možné ukázať v sede, alebo postoji. Oboma rukami chytíme tlamu psa a jemne nadvihnete pysky psa, zľava aj zprava. Nakoniec ukážete skus, ktorý by mal byť nožnicový podľa štandardu /viď. obrázky/

5. Pohyb

V pohybe sa pes predvádza v ladnom kluse. Je veľmi dôležité zosúladiť tempo psa s handlerom. Je nežiadúce ak pes cvála, alebo poskakuje.
Stále znova a znova ho hravou formou a len za jemného použitia vodítka učte, ako má vedľa vás bežať so zdvihnutou hlavou bez ťahania.

Nie náhodou tu kladiem dôraz na slovko „jemne „. Aj v kruhu sme niekedy svedkami niečoho, čo hraničí s hrdúsením. Keď už ste vy i váš pes túto časť prípravy zvládli, mali by ste začať kombinovať postoj a pohyb – podobne, ako sa to neskôr bude vyžadovať v kruhu. Je žiadúci očný kontakt psa a handlera.
Handler musí sledovať aj pokyny rozhodcu. V kruhu sa psy predvádzajú klusom. Jednotlivo je možné predvedenie do:
„trojuholníka“ –rozhodca posudzuje psa z každej strany
„téčka“ – pohyb je posúdený podobne ako pri „trojuholníku“
„íčka“ – umožňuje posúdiť pohyb psa z predu a zozadu

Začnite s tým však naozaj až vtedy, keď budete mať pocit, že váš pes ovláda jednotlivo obidve cvičenia, inak by ste ho mohli pomýliť.

6. Vonkajšie podmienky

Okolnosti za ktorých sa konajú výstavy psov, môžu byť podstatne odlišné. Môžu sa usporadúvať v halách, alebo vonku (v nepríjemných horúčavách, v chladnom počasí, aj v daždi).

Dlážka v hale môže byť hladká, alebo pokrytá kobercom. Vonku bývajú kruhy na krátko zostrihanom, alebo ušliapanom trávniku, ale aj na asfalte a betóne.

Atmosféra v hale býva často veľmi rušná. Vonku sa môžu pri silnom vetre ozývať nezvyčajne rušivé zvuky, napríklad padajúce orientačné tabule, alebo plieskajúca plachtovina.

Na všetky tieto okolnosti by si váš pes mal čo najskôr zvyknúť.
Pripravujte sa s ním na výstavu v najrôznejších podmienkach. Kedykoľvek to bude možné, vezmite psa so sebou do mesta či na stanicu, aby si zvykol na najrôznejšie situácie ako aj na cestu autom.

Ani tu však nie sú žiadúce  „šokové terapie „. Privykajte ho na všetko pomaly a postupne zvyšujte nároky.

Nikdy pritom nezabudnite psa neustále chváliť a povzbudzovať. Dôvera, ktorú si k vám postupne vybuduje, je absolútne nevyhnutná a pomôže mu prekonať strach, alebo neistotu, ktoré sú v takých extrémnych situáciách celkom prirodzené. S vašou podporou sa mu podarí všetko bez problémov zvládnuť.

Potom, keď sa váš pes postupom času naučil všetko, čo bude v budúcnosti potrebovať, bolo by vhodné všetko vyskúšať „naostro “ na skutočnej výstave.

7. Čo so sebou na výstavu?

 • Preukaz o pôvode psa /PP/
 • Očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa – s platnými vakcináciami!
 • Vstupný výstavný list
 • Vrecká na exkrementy psíka
 • Predvádzací obojok alebo vodítko /výstavná retiazka, alebo nylonový, prípadne kožený set…/ nie je vhodný bežný obojok a vodítko na ktorom psíka venčíte
 • Pomôcky na úpravu srsti
 • Misku na vodu
 • Maškrty na odmeňovanie

doplnky pre väčšie pohodlie:

 • Deku, poprípade skladaciu nylonovú búdu pre psíka
 • Skladacia stolička pre majiteľa
 • Fotoaparát na dokumentáciu úspechov psíka
 • a v neposlednom rade – dobrú náladu!

Veľa šťastia a výstavných úspechov Vám praje

Mgr. Nikoleta Sandtnerová
prezidentka SKŠSP v rokoch 2011 – 2014

•    poďakovanie za spoluprácu pri vypracovaní výstavného manuálu patrí :
     Adriáne Jergušovej a  Zuzane Piroškovej