Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Postup pri RTG

Domov > Postup pri RTG

Od hlavného poradcu chovu si vyžiadajte tlačivo na vyhodnotenie dysplazie bedrových a lakťových kľbov.

Dohodnite si vopred návštevu u najbližšieho veterinárneho pracoviska, ktoré je spôsobilé vykonávať RTG kľbov.

Vyhotovené snímky bedrových a lakťových kľbov (u BSP a VSSP aj ramennych kĺbov) treba poslať spolu skópiou PP, dokladom o úhrade poplatku a vyplneným tlačivom na niektorú z adries:

1.
Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc
044 42 Košické Oľšany 262
Orthopet-LED
tel.: 0915 / 984 574
email: vlldck@gmail.com

K snímkom je potrebné priložiť kópiu dokladu o úhrade poplatku za vyhodnotenie a pri platbe treba uviesť priezvisko a meno, aby sa dali platby spárovať a Prof. Ledecky mohol vystaviť potvrdenie o zaplatení.

Za vyhodnotenie RTG snímkov (HD+ED) je poplatok 20,- eur. Ak sa jedná súčasne aj o vyhodnotenie snímkov OCD navyšuje sa suma o 10,- eur.

Číslo účtu: 0109154804/0900. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni.
IBAN: SK85 0900 0000 0001 0915 4804

2.
ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s. r. o.
MVDr. Ivan Pašek
Orešianska 8881/1A
917 01 Trnava
tel.: 0911 / 825 148

Cenník na vyhodnotenia snímok robených iným veterinárom: 
DBK 10€/1 pes
DLK 10€/1 pes
OCD 5€ /1 pes 
poštovné a balné 5€

Vyhodnotenia sa zasieľajú len na dobierku.

Cenník DBK, DLK a OCD robené u MVDr. Pašeka (ceny sú vrátane sedácie, prebratia, snímkovania – 6 snímkov a vyhodnotenia):
Bernský salašnícky pes/1 pes: 120€ (DBK, DLK, OCD)
Veľký švajčiarsky salašnícky pes/1 pes: 130€ (DBK, DLK, OCD)
Appenzellský salašnícky pes/1 pes: 110€ (DBK, DLK, OCD)
Entlebuchský salašnícky pes /1 pes: 110€ (DBK, DLK, OCD)

3.
Možnosť vyhodnotenia RTG v Nemecku:
SSV – HD ZENTRALE
DR. Silke Wurster
Bunsenstrasse 20
59 229 Ahlen
Deutschland

Poplatok za vyhodnotenie RTG snímkov je HD 50 euro, HD + ED 75 euro a HD + ED + OCD 90 euro.

Na obálku treba napísať SKSSP Privat Gutachten – Dr. Silke Wurster. Treba však rátať s tým, že vyhodnotenie dlhšie trvá (aj tri mesiace).