Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Vysvetlivky k bonitačnému kódu

Domov > Vysvetlivky k bonitačnému kódu

I. Celkový vzhľad:

0 celkom netypický
1 príliš ľahký (typ setra)
2 príliš malý
3 štandardná výška ale ľahký
4 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,

  • pes BSP 64-66 cm, ASP 50-52 cm, ESP 44-46 cm, VŠSP 65-67 cm
  • suka BSP 58-60 cm, ASP 48-50 cm, ESP 42-44 cm, VŠSP 60-62 cm


5 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,

  • pes BSP 66-68 cm, ASP 52-56 cm, ESP 46-50 cm, VŠSP 67-70 cm
  • suka BSP 60-63 cm, ASP 50-54 cm, ESP 44-48 cm, VŠSP 62-66 cm


6 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,

  • pes BSP 68-70 cm, ASP 56-58 cm, ESP 50-52 cm, VŠSP 70-72 cm
  • suka BSP 63-66 cm, ASP 54-56 cm, ESP 48-50 cm, VŠSP 66-68 cm


7 štandardná výška, ale hrubý a málo harmonický
8 príliš veľký
9 príliš veľký, lymfatický

II. Farba oka:

0 čierna
1 čiernohnedá
2 tmavohnedá
3 stredne hnedá
4 červenohnedá
5 svetlohnedá
6 žltohnedá
7 žltá
8 žltobiela
9 nepigmentovaná dúhovka alebo iná farba oka

III. Chrup:


Záhryz:
0 úzky, v trojuholníku alebo silný oblúk, chybné postavenie špičiakov
1 šikmé čeľuste, šikmé alebo veľmi nepravidelne uložené rezáky
2 podhryz
3 ľahký (mierny) podhryz
4 voľný nožnicový záhryz
5 korektný nožnicový záhryz
6 tesný nožnicový záhryz
7 kliešťový záhryz
8 ľahký (mierny) predhryz
9 predhryz


Chýbajúce zuby:
symboly chýbajúcich zubov pre bonitačný kód:
i – incisivi – rezáky
c – canini – špičiaky
p – premoláry 1 (P1)
r – premoláry 2 (P2)
s – premoláry 3 (P3)
t – premoláry 4 (P4)
m – moláry

Ak chýba len jeden z týchto zubov, uvádza sa len jeho symbol,
teda len jedno písmeno. Pri chýbaní viac zubov toho druhu sa
uvádza najprv symbol a potom počet, koľko z toho druhu chýba
(príklady: chýbajú 2 rezáky – i2, chýbajú 3 P1 – p3)

IV. Telesná stavba

A vo všetkých pozíciach zodpovedajúci plne štandardu alebo znak
nižšie uvedenej vady zľahčujúci, umožňujúci použitie k chovu
B dlhá, úzka hlava, príliš ľahká alebo konická papuľa
C krátka, neúmerne priestorná, ťažká papuľa
D plytký, málo výrazný stop, plochá partia lebečná
E príliš hlboký alebo strmý stop
F príliš klenutá lebečná partia, vystupujúce, vyklenuté líce
G lymfatická hlava, voľná koža pod krkom, otvorené pysky
H chybný tvar a výraz oka
I ektropium
J entropium
K dlhé, nízko nasadené ucho
L ľahké alebo krátke, vysoko nasadené ucho
M príliš krátky krk
N chybné postavenie a uhlenie hrudných končatín
O málo pevné, roztvorené alebo zajačie labky
P nedostatočné proporcie hrudníka, málo predhrudia
Q príliš dlhý, mäkký chrbát
R vyklenutá chrbtová alebo bedrová partia, prestavaný
S krátky alebo spadajúci zadok
T krátky alebo deformovaný chvost
U chybne nesený chvost
V chybné postavenie panvových končatín
W zlé uhlenie panvových končatín
X chybné základné sfarbenie – čierna farba zašedivelá alebo s hrdzavým nádychom
xX príliš svetlé pálenie
Xx začernalé, sadzovité pálenie
Y chyby v osrstení
yY príliš krátka srsť alebo nedostatok odsady
Yy príliš zvlnená alebo kučeravá srsť
Z chybné chody

V. Rozloženie bielych znakov

0 čierny s pálením, bez bielych znakov
1 chýbajú biele znaky nad rámec povolený štandardom, prerušenie náprsenky
2 chýbajú niektoré biele znaky (na nohách, na chvoste, čelová lysinka iba naznačená)
3 väčšina znakov menej vyjadrená (biele len prsty, užšia čelová lysinka, menej na nose, na chvoste, úzka náprsenka)
4 typické rozloženie bielych znakov, niektoré znaky menej vyjadrené alebo mierne nesymetrické (biele len prsty,
užšia lysinka, menej na nose, úzka náprsenka)
5 typické rozloženie bielych znakov
6 typické rozloženie bielych znakov, niektoré znaky viac vyjadrené alebo mierne nesymetrické (ponožka, širšia
lysina, viac na nose, biela ku kútikom, široká náprsenka, viac na chvoste, biela pod chvostom, malá škvrna na šiji)
7 väčšina znakov viac vyjadrená, väčšia asymetria, väčšia biela škvrna na šiji, biela za kútikom
8 veľké biele znaky narušujúce celkový vzhľad, golier, polgolier, veľká škvrna na šiji, čižma
9 chýba pálenie, biele znaky na končatinách a papuli prechádzajú priamo v čiernu
Indexy:p – biela prekvitnutá ojedinele malými pigm. škvrnamir – biela prekvitnutá početnejšími pigm. škvrnami

VI. Povaha

1 bojazlivý, plachý
2 neistý, nervózny
3 cholerický, agresívny
4 temperamentný, ľahko rozrušiteľný
5 vyrovnaný, sebavedomý
6 kľudný ale pozorný
7 málo temperamentný
8 flegmatický
9 úplne flegmatický (tupý)

VII. Výsledok vyšetrenia RTG DBK

A 0/0
B 0/1, 1/1
C 0/2, 1/2, 2/2
D 0/3, 1/3, 2/3, 3/3
E 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

VIII. Výsledok vyšetrenia RTG DLK

0 0/0
1 0/1, 1/1
2 0/2, 1/2, 2/2
3 0/3, 1/3, 2/3, 3/3