Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Štefancová Jana Ing.

Kontaktné informácie

Chovateľská stanica
From Balihara Ranch
Adresa
Rázcestie 2/135, 900 89, Častá-Píla, SK
Telefónne číslo

Psy v chove

Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: pes
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP

Psy mimo chovu

Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ASP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: pes
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: pes
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: pes
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ASP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP
Pohlavie: suka
Plemeno: ESP
Pohlavie: suka
Plemeno: VSSP
Pohlavie: suka
Plemeno: BSP

Vrhy

2023-09-07
Šteniatka: 6 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2023-08-14
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2023-06-15
Suka: DAISY
Šteniatka: 4 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ASP
2023-05-31
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2023-05-26
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2023-05-08
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2023-05-05
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2023-05-02
Šteniatka: 0 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2023-04-24
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2023-04-20
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2023-04-01
Šteniatka: 4 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2023-03-20
Šteniatka: 6 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2023-03-19
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2023-01-10
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-12-15
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-11-02
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2022-10-28
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2022-10-23
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2022-10-17
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2022-10-14
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2022-10-13
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-07-31
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-07-17
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-07-06
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-07-04
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2022-06-18
Šteniatka: 5 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ASP
2022-06-06
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2022-05-13
Suka: DAISY
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2022-05-03
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2022-04-27
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-04-21
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2022-04-05
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2022-02-25
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2022-02-16
Šteniatka: 7 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: BSP
2022-02-12
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2022-02-11
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-01-29
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-01-03
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2022-01-02
Šteniatka: 1 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2021-12-10
Šteniatka: 4 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-12-06
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2021-11-26
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2021-11-25
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-11-14
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2021-09-15
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2021-08-31
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2021-08-23
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2021-08-11
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-07-10
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-05-29
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2021-05-22
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2021-05-21
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2021-05-15
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-04-26
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2021-03-30
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-03-24
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-03-23
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2021-02-18
Šteniatka: 1 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2021-02-11
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2021-02-10
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2021-02-07
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2021-02-06
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2021-02-05
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2021-01-31
Šteniatka: 3 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: BSP
2020-11-08
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2020-10-19
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2020-10-02
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-09-26
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2020-08-12
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2020-08-11
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-08-06
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2020-07-24
Šteniatka: 3 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-07-09
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2020-06-15
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2020-06-13
Šteniatka: 3 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-04-23
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2020-04-22
Šteniatka: 3 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-04-20
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-04-14
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-04-11
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2020-04-09
Šteniatka: 6 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2020-03-01
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2020-02-13
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2020-02-11
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2020-02-04
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2020-02-02
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2020-01-29
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2019-11-03
Šteniatka: 7 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2019-09-30
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2019-09-22
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2019-09-16
Šteniatka: 3 psíkov / 7 sučiek
Plemeno: ESP
2019-08-23
Šteniatka: 2 psíkov / 9 sučiek
Plemeno: VSSP
2019-08-01
Šteniatka: 2 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: BSP
2019-07-13
Šteniatka: 7 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2019-07-08
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2019-06-25
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2019-04-15
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2019-04-07
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2019-03-31
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2019-03-28
Šteniatka: 2 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
2019-03-26
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2019-03-15
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2019-03-14
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2019-02-17
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-12-19
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-12-12
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2018-12-11
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-12-08
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2018-12-05
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2018-12-02
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-10-16
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2018-09-18
Šteniatka: 0 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2018-09-16
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2018-09-05
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-09-04
Šteniatka: 3 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: BSP
2018-08-14
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2018-06-15
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-06-02
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2018-05-31
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
2018-04-10
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-03-26
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2018-02-27
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ASP
2018-02-08
Šteniatka: 1 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-02-05
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-02-04
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2018-01-30
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2018-01-11
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2018-01-08
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2017-11-21
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2017-09-17
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2017-08-29
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2017-08-11
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2017-07-26
Šteniatka: 5 psíkov / 7 sučiek
Plemeno: VSSP
2017-06-29
Šteniatka: 4 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2017-06-21
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2017-06-20
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2017-06-11
Šteniatka: 8 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2017-05-19
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2017-03-27
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2017-03-24
Šteniatka: 3 psíkov / 7 sučiek
Plemeno: BSP
2017-03-21
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2017-03-15
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2017-03-14
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2017-03-12
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2017-02-26
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2017-02-23
Šteniatka: 4 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-10-31
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-10-20
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-10-02
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2016-09-25
Šteniatka: 4 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2016-09-21
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-09-19
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2016-09-18
Šteniatka: 4 psíkov / 7 sučiek
Plemeno: BSP
2016-08-31
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2016-08-07
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2016-07-27
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-07-25
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-07-02
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-05-29
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2016-04-27
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2016-04-08
Šteniatka: 0 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-03-31
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2016-03-25
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2016-03-10
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2016-03-06
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ASP
2016-02-17
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2016-02-14
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2016-02-02
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-01-21
Šteniatka: 7 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2016-01-18
Šteniatka: 4 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2015-12-11
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-11-21
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2015-11-16
Šteniatka: 0 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2015-11-12
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2015-09-23
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-09-19
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2015-09-16
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-08-09
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2015-07-31
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-07-18
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2015-07-08
Šteniatka: 3 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2015-06-11
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2015-05-24
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2015-05-11
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-05-07
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2015-05-05
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-04-07
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-03-21
Šteniatka: 1 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: ESP
2015-03-11
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2015-03-07
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2015-01-20
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2014-12-24
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2014-12-23
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2014-12-15
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2014-12-07
Šteniatka: 4 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2014-11-20
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2014-10-06
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2014-09-22
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2014-08-22
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2014-08-20
Šteniatka: 5 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2014-07-21
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2014-07-06
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2014-06-17
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2014-04-23
Šteniatka: 7 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
2014-02-26
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2014-02-22
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2014-02-20
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2014-02-18
Šteniatka: 2 psíkov / 7 sučiek
Plemeno: BSP
2014-02-04
Šteniatka: 1 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2014-02-01
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-12-28
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2013-12-10
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2013-12-03
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-11-14
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2013-11-07
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-09-29
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-07-26
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2013-07-19
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2013-07-01
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-06-26
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-06-23
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-06-09
Šteniatka: 6 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2013-04-19
Šteniatka: 7 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2013-04-01
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-03-31
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2013-03-27
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2013-03-17
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2013-02-23
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2013-02-19
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2013-02-15
Šteniatka: 5 psíkov / 8 sučiek
Plemeno: ASP
2013-02-14
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2013-02-11
Šteniatka: 6 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ASP
2013-02-02
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-10-29
Šteniatka: 1 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2012-10-10
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-10-02
Šteniatka: 6 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2012-08-30
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2012-08-23
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-08-20
Šteniatka: 8 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-08-06
Šteniatka: 3 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2012-07-20
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2012-07-03
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-06-10
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-05-17
Šteniatka: 8 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: BSP
2012-05-15
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-03-29
Šteniatka: 5 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-03-19
Šteniatka: 5 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2012-03-12
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2012-03-08
Šteniatka: 5 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2012-01-09
Šteniatka: 1 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2011-11-18
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2011-11-15
Šteniatka: 7 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2011-11-02
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2011-10-25
Šteniatka: 2 psíkov / 8 sučiek
Plemeno: BSP
2011-09-21
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2011-09-20
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2011-09-07
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2011-09-04
Šteniatka: 4 psíkov / 7 sučiek
Plemeno: VSSP
2011-08-31
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2011-07-15
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2011-07-12
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2011-06-22
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ASP
2011-06-01
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2011-03-17
Šteniatka: 3 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2011-03-15
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2011-03-13
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2011-03-01
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2011-01-15
Šteniatka: 1 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2011-01-10
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2011-01-09
Šteniatka: 5 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2011-01-08
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2011-01-05
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2011-01-04
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2010-09-08
Šteniatka: 6 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
2010-09-01
Šteniatka: 7 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2010-08-27
Šteniatka: 5 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2010-08-11
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2010-08-07
Šteniatka: 2 psíkov / 9 sučiek
Plemeno: BSP
2010-08-05
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2010-08-04
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2010-08-03
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2010-07-31
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2010-07-16
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2010-05-17
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2010-03-11
Pes: Arbaz
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2010-03-05
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2010-03-04
Šteniatka: 11 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2010-03-02
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2010-02-16
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2010-02-13
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2010-02-12
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2010-01-12
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2010-01-08
Šteniatka: 5 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2010-01-02
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2009-12-22
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2009-09-01
Šteniatka: 7 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2009-08-25
Šteniatka: 5 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2009-07-26
Šteniatka: 4 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2009-07-23
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2009-07-19
Šteniatka: 2 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2009-06-28
Šteniatka: 2 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2009-06-25
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2009-05-26
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2009-03-22
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2009-03-12
Šteniatka: 7 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2009-03-08
Šteniatka: 5 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2009-03-04
Šteniatka: 2 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: BSP
2008-12-22
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2008-12-17
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2008-10-24
Šteniatka: 1 psíkov / 12 sučiek
Plemeno: ASP
2008-10-07
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2008-09-01
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2008-08-31
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2008-08-27
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2008-08-16
Šteniatka: 0 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2008-07-22
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2008-07-14
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2008-06-22
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2008-06-01
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2008-04-03
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2008-03-05
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2007-12-21
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-12-14
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2007-12-03
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-10-06
Šteniatka: 6 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-09-26
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2007-09-19
Šteniatka: 5 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
2007-09-15
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-09-03
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2007-08-02
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-07-27
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-07-18
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-07-15
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2007-07-07
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2007-07-01
Šteniatka: 5 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2007-04-12
Šteniatka: 3 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: ESP
2007-04-05
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2007-04-04
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2007-02-15
Šteniatka: 3 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2007-02-15
Šteniatka: 6 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2007-02-04
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-12-31
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-12-06
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2006-09-21
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-09-18
Šteniatka: 0 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-09-08
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-09-05
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2006-08-29
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2006-08-26
Šteniatka: 0 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-05-12
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2006-04-21
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-04-09
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-03-10
Šteniatka: 8 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2006-02-26
Šteniatka: 0 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2006-02-25
Šteniatka: 8 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2006-02-24
Šteniatka: 8 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2006-02-22
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2006-02-21
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2005-10-30
Šteniatka: 1 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: VSSP
2005-10-12
Šteniatka: 0 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2005-09-16
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2005-08-24
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2005-08-15
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2005-08-08
Šteniatka: 4 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2005-07-04
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2005-06-12
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2005-04-18
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2005-04-16
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2005-04-16
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2005-04-11
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2005-01-29
Šteniatka: 4 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2005-01-23
Šteniatka: 2 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ASP
2004-10-03
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2004-09-26
Šteniatka: 4 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2004-09-18
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 2 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2004-08-01
Šteniatka: 6 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2004-06-26
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2004-04-13
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2004-04-07
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2004-04-06
Šteniatka: 9 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2004-03-28
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: VSSP
2004-03-27
Šteniatka: 8 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2004-01-26
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2003-11-26
Šteniatka: 5 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2003-10-21
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2003-10-21
Suka: ASTA
Šteniatka: 2 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: VSSP
2003-08-21
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
2003-08-21
Šteniatka: 5 psíkov / 7 sučiek
Plemeno: VSSP
2003-08-14
Šteniatka: 3 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: ESP
2003-07-10
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
2003-07-06
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2003-07-01
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2003-06-25
Šteniatka: 5 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2003-04-30
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2003-04-22
Šteniatka: 1 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ASP
2003-03-23
Šteniatka: 4 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
2003-01-08
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2002-11-29
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: BSP
2002-11-18
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: VSSP
2002-11-16
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2002-10-25
Šteniatka: 2 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2002-10-22
Šteniatka: 2 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2002-10-06
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2002-09-08
Suka: ASTA
Šteniatka: 1 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: VSSP
2002-07-04
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2002-06-22
Šteniatka: 2 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: BSP
2002-06-17
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2002-05-04
Šteniatka: 3 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ESP
2002-05-02
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2002-05-01
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2002-04-16
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: BSP
2002-03-28
Šteniatka: 5 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
2002-01-17
Suka: ASTA
Šteniatka: 3 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: VSSP
2002-01-14
Šteniatka: 7 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2001-12-05
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 5 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ESP
2001-12-03
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2001-10-20
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ASP
2001-10-02
Šteniatka: 2 psíkov / 1 sučiek
Plemeno: ASP
2001-08-18
Šteniatka: 0 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2001-07-20
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2001-05-14
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
2001-03-07
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2001-02-09
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
2001-01-02
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 2 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
2000-10-15
Šteniatka: 4 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP
2000-09-07
Šteniatka: 9 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
2000-08-03
Šteniatka: 5 psíkov / 6 sučiek
Plemeno: VSSP
2000-08-01
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
2000-07-30
Suka: AIRA Essi
Šteniatka: 3 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ESP
2000-06-26
Šteniatka: 5 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: BSP
1999-12-29
Šteniatka: 1 psíkov / 0 sučiek
Plemeno: ESP
1999-11-25
Šteniatka: 1 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
1999-11-23
Šteniatka: 5 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
1999-10-11
Šteniatka: 2 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
1999-09-28
Šteniatka: 3 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: VSSP
1999-04-14
Šteniatka: 5 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: ASP
1999-04-09
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
1999-03-13
Šteniatka: 5 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
1998-12-07
Šteniatka: 1 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: BSP
1998-09-28
Šteniatka: 7 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
1998-05-13
Šteniatka: 4 psíkov / 3 sučiek
Plemeno: ESP
1998-04-26
Šteniatka: 3 psíkov / 5 sučiek
Plemeno: BSP
1998-04-21
Šteniatka: 4 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: ASP
1997-11-11
Šteniatka: 7 psíkov / 4 sučiek
Plemeno: BSP
1997-08-07
Šteniatka: 1 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ESP
1997-04-23
Šteniatka: 6 psíkov / 2 sučiek
Plemeno: ASP