Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Aktualizácia údajov o chovných zvieratách

Domov > Novinky > Aktualizácia údajov o chovných zvieratách

Vážení členovia,

v systéme boli doplnené rodokmene Vašich chovných zvierat, skontrolujte si prosím údaje.

Ak máte záujem vymeniť fotky /max. 4ks – mala by byť medzi nimi aj fotka v postoji zboku a spredu/, aktualizovať výsledky výstav /doložiť aj posudkový list resp. šampionat/ resp. požadujete opraviť iné údaje napíšte správcovi webu na email : skwebskssp@gmail.com.  

Upozorňujeme aj na to, že chovné zvieratá majiteľov ktorí do 31.3.2014 neuhradia členské poplatky budú z webu stiahnuté z dôvodu pozastavenia členstva. Tí členovia, ktorí doplatia členské poplatky po 31.3. požiadajte o doplnenie Vašich chovných zvierat na web taktiež na email správcu webu.