Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BONITÁCIA

Domov > Novinky > BONITÁCIA

Veľmi nás teší, že situácia ohľadom infekcie COVID-19 sa zlepšuje, čoho dôsledkom je aj uvoľňovanie opatrení, medzi ktorými je aj možnosť usporiadať vonkajšie podujatia. Na základe toho sa klub rozhodol zorganizovať bonitáciu v termíne 29.5.2021 vo Veľkom Mederi, v areáli hotela Plauter kúria.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť so svojimi psami do 10.5.2021 u hlavnej poradkyne chovu p. Ing. Gargušovej. Presné podmienky účasti z hľadiska hygienických pravidiel upresníme podľa aktuálnej vyhlášky Verejného zdravotníctva SR platnej v termíne podujatia.