Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BONITÁCIA DŇA 26.8.2017 V KRPÁČOVE

Domov > Novinky > BONITÁCIA DŇA 26.8.2017 V KRPÁČOVE

Dňa 26.8.2017 sa v areáli Hotela Hydro Krpáčovo uskutoční bonitácia. Uzávierka prihlášok je 15.8.2017. Bližšie informácie u hlavnej poradkyne chovu Ing. Terézii Gargušovej.