Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BONITÁCIA

Domov > Novinky > BONITÁCIA

Vážení členovia,

oznamujeme Vám, že dňa 29. augusta 2015 o 8.00 hod. sa uskutoční bonitácia SKŠSP v Horskom Hoteli Magura vo Chvojnici, kde bude v tom istom čase prebiehať Výcvikový tábor SKŠSP.

Termín uzávierky prihlášok, ktoré Vám poskytne hlavná poradkyňa chovu Ing. Gargušová Terézia je 5.8.2015. Tešíme sa na Vašu účasť.

Ďalšia bonitácia sa uskutoční ako obyčajne nasledujúci deň po Špeciálnej výstave SKŠSP v októbri 2015.