Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÁ SCHÔDZA

Domov > Novinky > ČLENSKÁ SCHÔDZA

Na členskej schôdzi dňa 30.9.2017 v Chvojnicu boli prijaté nové klubové predpisy (stanovy, chovateľský a bonitačný poriadok a zápisný a poplatkový poriadok). O ich plnom znení Vás budeme postupne informovať. Teraz uverejňujeme Zápisný a poplatkový poriadok.