Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÝ POPLATOK

Domov > Novinky > ČLENSKÝ POPLATOK

Nový rok sa rozbieha a v záplave povinností Vám chceme pripomenúť, že podľa stanov nášho klubu SKŠSP, odseku V a čísla 9 je každý člen povinný uhradiť ročné členské do 28. februára príslušného roka.

Už vopred ďakujeme za ich včasnú úhradu.