Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SKJ

Domov > Novinky > DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SKJ

Vážení priatelia,
aj keď nemáme ešte k dispozícii uznesenie zo zasadnutia prezídia SKJ, dovoľte mi aby som vás informoval, že na základe návrhu zástupcov ÚKK bolo schválené nasledovné:


– Oblastné výstavy budú nominačnými výstavami na šampióna šteniat a veteránov
(Podmienky splnia jedince VN1 z triedy mladšieho dorastu a dorastu, resp. V1 z tried veteránov)