Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Dotazník UKK

Domov > Novinky > Dotazník UKK

Vážení členovia,

Únia kynologických klubov mapuje súčasný stav a záujem členov klubov týkajúci sa športovej činnosti chovateľských klubov združených v UKK.

Preto Vás prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka  v ktorom môžete vyjadriť svoje požiadavky na semináre, Vaše podnety a názory na podporu kynologických aktivít prostredníctvom UKK pre chovateľské kluby. Vyplnené dotazníky poprosíme posielať na email tajomníka klubu Ester Zdútovej: ezdutova@provista.sk do konca mesiaca február.

dotazník